Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [fakta] > [artikkel 97]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2008-03-26

Tretåspett

(Picoides tridactylus)


bilde
Tretåspett er en liten hakkespett som lever i gammel granskog med mange døde trær, hovedsakelig i høyereliggende strøk. Hovedføden er forskjellige vedlevende insekter, særlig barkbiller, som den finner under barken særlig på gamle, døde graner.

Hakkelyden du hører i bakgrunnen er revirmarkeringen. Tretåspetten har litt langsommere tromming enn andre spetter.

Fuglen gir et svart-grått inntrykk. Den lange, grå stripen langs hele ryggen er lett å se. Hannen har en vakker gul isse. Oftere enn selve fuglen finner en de karakteristiske hakkemerkene. Spetten "ringer" trærne, dvs. den hakker lange, horisontale rader av små hull i barken på gamle graner, iblant også furuer.(se øverste bilde) Da kan den forsyne seg av sevjen som etterhvert pipler ut.

Tretåspetten er av de artene som har blitt sjeldnere pga. det moderne skogbruket. Skogbruket medfører at gamle, døde trær blir fjernet. Det blir derfor færre vedlevende insekter, og dermed mindre mat til tretåspetten. Potensielle hekketrær er også sjeldne i mange områder.
I Trillemarka og omkringliggende områder er det fortsatt ikke uvanlig å finne de karakteristiske hakkemerkene etter tretåspetten.

Som den eneste av de sju norske hakkespettene foretrekker tretåspetten døde graner til hekking, men iblant kan den også benytte furu eller bjørk. Oftest ligger hullet et par meter oppe i tørre gadder (døde stående trær).

Bildet viser hvordan tretåspetten lager skråflate i nedkant av hullet, slik at vann ikke renner inn.


[English text]