Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [vern] > [artikkel 61]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2004-03-28

Trillemarka-saken i nyhetene 2003

Her er avis artikler fra mars/april 2003, dvs like etter at Miljøvernminister Børge Brende vedtok å starte verneprosessen for HELE Trillemarka-Rollagsfjell (200 km 2).


bilde
Svar på påstander fra vernemotstandere i Nationen 23.4.03

Les Stortingsmelding 25. kapittel som omhandler økt skogvern.
Rikets Miljøtilstand meldingen fra Regjeringen varsler kraftig økning av barskogvernet. (23.4.)

Drammens Tidene 11.4: Fylkesmannens plan for verneprosessen.
Drammens Tidene 2.4:Kostnader ved vern ( DT 2.4 )

Nationen 24.3. Hvorfor verne store barskogsområder? Artikkel av professor i natur- og miljøvern Sigmund Hågvar fra Norges Landbrukshøyskole.

Laagendalsposten 22.3.: Fylkesmannen har ansvar for oppfølging av den videre verneprosessen.

NRK nyheter 17.3.: Møte med Miljøvernministeren for medlemmer av Buskerud Høyre
Drammens Tidende 14.3.: Miljøvernministeren intervjues om Trillemarka.

DrammensTidende 7.3.: Skogeierne sikret økonomisk
Fylkesmannen i Buskerud bestemte i går at staten tilbyr å kjøpe tømmer på rot av grunneierne i Eggedal, som har fått inndratt sine hogsttillatelser.
- Men i Rollag ønsker man ikke erstatning. Se Laagendalsposten 11.3.

Pressemelding fra Miljøverndepartementet 04.03.03: Miljøverndepartementet har i dag bedt Direktoratet for naturforvaltning starte saksbehandling for å vurdere vern i området kalt Trillemarka-Rollag Østfjell.
Departementet presiserer at saksbehandlingen skal klarlegge både naturfaglige verneverdier og andre interesser i området. Omfanget av et eventuelt framtidig vern må avklares gjennom saksbehandlingen.

Se også omtale på Svenske naturskyddforeningen (søster-organisasjonen til Naturvernforbundet) om oppstart av verneprosessen.