Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [vern] > [artikkel 8]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2005-01-27

Fylkesmannen har sendt verneplanen ut til lokal høring.

Men NINA's anbefalinger er ikke tatt hensyn til blant alternativene.


bilde
Av de fire avgrensningsforslagene er det kun det største som ivaretar alle de viktige verneverdiene i Trillemarka-Rollagsfjell. Det minste alternativet, som tilsvarer skogeiernes eget verneforslag, består av den høyestliggende halvparten av området, en smal stripe langs toppen av åsryggen.

Det unike med Trillemarka-Rollagsfjell, nemlig et stort område fra lavland til snaufjell og med vidstrakte gammelskoger står dermed i fare for å ødelegges av skogsdrift og hyttebygging, dersom skogeiernes eget forslag skal begrense vernet.

Faglig begrunnet vern - 210 km2Fylkesmannen i Buskerud har utredet vern av området Trillemarka - Rollag Østfjell etter naturvernloven. Bakgrunnen for verneplanarbeidet var et privat verneforslag utarbeidet av Siste Sjanse og fremmet av Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom.

Direktoratet for naturforvaltning anbefalte på faglig grunnlag igangsetting av en saksbehandlingsprosess.

Rapporten om Evaluering av skogvernet i Norge (2002) anbefaler som høyeste prioritet at det er viktig å sikre vern av de aller største gjenværende, noenlunde intakte og sammenhengende skogområdene, dvs områder på mer enn 50-100 km2.

Rapporten fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) bekrefter at det er svært store verneverdier i området. Det har 4 stjerners verdi (av 4 mulige) i forhold til vernebehovet i Sør Norge.

Fagfolkene i NINA anbefaler utvidelse av verneområdet med bl a bekkekløft i Rollag (Tundra) og Nedalsfjellet i Sigdal. Totalt sett bør verneområdet utvides til 210 km2.

På bakgrunnen av de overordnede føringene for skogvern på nasjonalt nivå, har Fylkesmannen utredet alternative verneforslag.

Fylkesmannen har foreløpig ikke tatt stilling til NINA's anbefalinger om å foreta mindre utvidelser av området som vurderes for vern.

Naturvernforbundet mener at fylkesmannen bør følge de faglige anbefalingene og ta med utvidelsene i sitt forslag. Se artikkel i Drammens Tidende.

Du kan selv lese verneplanen her