Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [fakta] > [artikkel 91]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2008-03-26

Rosenkjuke

Rosenkjuka lever av å bryte ned døde, nedfalne grantrær (læger). Den finnes oftest i gammel granskog med god dødvedkontinuitet.


bilde
Dette betyr at skogen har hatt god tilgang på døde trær av ulike nedbrytningsstadier i lang tid. Slik skog har stor betydning for svært mange forskjellige arter, særlig sopp og insekter. Kontinuitetsskoger er idag sjeldne pga. det moderne skogbruket, og derfor er mange arter truet. Rosenkjuka hører ikke til de mest kontinuitetskrevende og utsatte artene, men er i klar tilbakegang, og står derfor på rødlista som hensynskrevende.

Soppen danner hovformete, flerårige hatter på siden av relativt ferske granlæger både med og uten bark. Den blir vanligvis 4-5 cm. bred, men kan bli opptil 15cm. Som fersk er arten lett å kjenne igjen på det vakre rosa porelaget. Som gammel blir porelaget blekere, men kjøttet er fortsatt rosa. Oversiden er svartgrå. Den svært vanlige rødrandkjuka tilhører samme slekt som rosenkjuke, men er vanligvis større, har gult-brunt porelag og lysere overside ofte med gul-rød kant.

Rosenkjuke finnes spredt i Trillemarka. I de eldste skogpartiene er den ganske vanlig.


[English text]