Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [vern] > [artikkel 58]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2003-05-20

FRIFO: -Økt skogvern er nødvendig for å sikre natur- og friluftsinteresser

Dette ble 7.mai uttalt av FRIFO, som representerer tilsammen nesten en halv million friluftsinteresserte.


bilde
"Økt skogvern er nødvendig for å sikre nasjonale natur- og friluftslivsinteresser"
Styret i FRIFO, paraplyorganisasjon for de tolv største friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen nesten 1/2 million medlemskap, vil understreke viktigheten av økt skogvern for å ivareta nasjonale natur- og friluftslivsinteresser.

FRIFO støtter derfor regjeringens forslag om økt skogvern i Stortingsmelding nr 25 (2002-2003) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”...................Større sammenhengende skogsområder, som Trillemarka-Rollagsfjell, er viktige for utøvelsen av friluftslivet og naturopplevelsen. Disse områdene er også viktig for bevaringen av det biologiske mangfoldet, noe som er viktige elementer for friluftslivet og naturopplevelsen.
Styret i FRIFO mener derfor at skogvernet må økes betydelig. Dette er avgjørende for kunne sikre de siste store og sammenhengende skogsområdene for kommende friluftslivsutøvere."
Les hele uttalelsen her.