Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [fakta]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 

Fakta

Kort om Trillemarka-Rollagsfjell

bilde

Midt i Buskerud kan du finne et et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensen mellom Sigdal og Numedal (se "adkomst") ligger Trillemarka-Rollagsfjell foreslått som naturreservat på 205 km2, en del på 47 km2 er vernet i 2002. Trillemarka - Rollagsfjell innehar alle kvaliteter fra de opprinnelige norske skoger: Et kupert område med villmarksprega daler og fjellsider, elver og flotte små og store innsjøer, eldgamle trær og skoger, og et mangfold av dyr- og plantearter som er helt avhengig av den naturlige skogdynamikken. Området er et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog, og det er en siste skanse for flere rødliste-arter.

Sør-Norges største og mest verdifulle gjenværende naturskogsområde
bilde
Gammelskog i Trillemarka


Norge er det dårligste av de nordiske landene når det gjelder skogvern. Grunnet intensiv hogst, spredt blant de fleste norske skoger, er det svært lite gammelskog igjen, og spesielt store, sammenhengende naturskogsområder er sjeldne. Av 40 kjente områder på 10km2 eller mer er Trillemarka det største og mest verdifulle.

Truede arter
Det er mange truede arter i Trillemarka. På den norske rødlista står 1827 arter knyttet til skog, og forskere anslår at 1000 arter er truet i hovedsak av måten norsk hogst er drevet på. Sigdal kommune fikk i 1990 ca 80% av Trillemarka i gave. Fram til da var ingen skogsveier av betydning laget på 30 år.
Litt av dyre- og plante-livet kan du lese om under "Flora/Fauna".