Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [fakta] > [artikkel 93]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2008-03-26

Mjuktjafs

Mjuktjafs er en sjelden lavart som er avhengig av gammel, fuktig og lysåpen skog.


bilde
Den vokser særlig på greiner av gamle, små grantrær som har vokst svært sakte langs bekker, myrer og i sumpskog. Iblant kan den også vokse på gamle furuer eller bergvegger.

Laven er gråaktig gulgrønn, skjegglavaktig, hengende, opptil 30cm. lang. Den er ujevnt gropete og piggete, og mange steder oppsprukket på tvers slik at den hvite margen ses (derav det svenske navnet ringlav).

Mjuktjafs har status som sårbar på rødlista.I Trillemarka er det rikelig av mjuktjafs spesielt i gammel sump- og myrskog i området.[English text]