Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [vern] > [artikkel 63]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2007-09-08

Ny rødlisteart i Trillemarka

141 rødlistearter i det verneaktuelle området!


bilde
Nylig er det funnet enda en ny rødlisteart, soppen ferskenstorpigg, dette er altså den sist tilkomne av hele 141 sjeldne eller truede arter. Funnet er gjort ved Tonuten i Rollagsfjellet.
Rødlista er en nasjonal oversikt over sjeldne og truede arter i Norge.
Den er nylig revidert (2006)Den Norske Rødlista