Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [vern] > [artikkel 65]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 
Dato: 2007-09-14

Sommerfugler - det er fali det !

En trussel mot lokaldemokratiet sier lokalpolitiker om tillatelsen som fylkesmannen ga til innsamling av sommerfulger og annet småkryp i Trillemarka.


bilde
Formannskapets vedtak:

Formannskapet ber om at vedtaket til Fylkesmannen i Buskerud, som gir Øystein Engen tillatelse til å fange og samle inn laverestående dyr, herunder leddyr, i Trillemarka og Heimseteråsen naturreservater, trekkes tilbake. Søknaden bør vurderes på nytt når spørsmålet om barskogvern er avgjort for hele området. Formannskapet ber om at denne type søknader blir sendt til de berørte kommuner for uttalelse før vedtak.

se NRK TV på nett om insektinnsamling

Lokaldemokratiet i Sigdal i fare?
Fylkesmannen i Buskerud viser forakt for lokaldemokratiet. Det mener Venstres ordførerkandidat og nåværende varaordfører i Sigdal Runolv Stegane.
- Det er helt forkastelig at Fylkesmannen i Buskerud, uten å høre Sigdal kommune, har tillatt innsamling av laverestående dyrearter i Trillemarka.
Se artikkel fra Sigdal Venstre


Svar på formannskapets klage:
Engen får samle insekter