Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [vern]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 

Nyheter - Vern

Dette er de siste nyhetene fra vernesaken. Desverre har vi ikke kapasitet til å oppdatere siden så ofte, så siden til naturvernforbundet, naturvern.no/trillemarka, er nok mer oppdatert.
Side: < 1 2 3 4 5 >
(ant. artikler: 43)

Kategori:vern   Dato:2002-11-22
Regjeringa innfører meldeplikt for hogst
bilde
Regjeringen griper inn for å berge Trillemarka-Rollagsfjell: Meldeplikt for hogst innføres!
[Les mer...]
Kategori:vern   Dato:2002-10-03
Barskogvern prioritert i Statsbudsjettet
bilde
Regjeringas forslag til Statsbudsjett har satt av ekstra midler til barskogvern.

[Les mer...]
 

Kategori:vern   Dato:2002-09-09
Brev til Miljøverndep. fra NNV og NU
bilde
Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom sender brev til Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Buskerud med forslag om å opprette naturreservat i Trillemarka-Rollagsfjell
[Les mer...]
Kategori:vern   Dato:2002-08-27
Skogeiere varsler hogst i Trillemarka-Rollagsfjell kommende sesong
bilde
Aftenposten satte søkelyset på Trillemarka i Buskerud - et unikt naturskogsområde på 200 kvadratkilometer. Skogeierne vil hugge, fordi Staten har somlet i 15 år.
[Les mer...]
 

Kategori:vern   Dato:2002-04-26
Arealberegninger fra skogeiersiden
bilde
Viken skogeierforening har beregnet verneforslaget til 204,5 km2, hvorav 118,9 i Sigdal kommune, 66,1 i Rollag og 19,5 i Nore.
[Les mer...]
Kategori:vern   Dato:2002-04-20
Evalueringsrapporten om Barskogvern
bilde
Denne skal være grunnlag for regjeringens videre arbeid med barskogvern ble offentliggjort 19.april.
[Les mer...]
 

Kategori:vern   Dato:2002-02-20
Trillemarka i "Ut i Naturen"
bilde
"Ut i Naturen"-programmet som Ingar Holm og Torgeir Beck Lande laget ble sendt 30.10. "Bare Skau?" ble svært godt mottatt, både lokalt i Sigdal og på nasjonalt plan.
[Les mer...]
Kategori:vern   Dato:2002-01-28
Verneforslag fra Norges Naturvernforbund
bilde
Norges NaturVernforbund (NNV) har offentliggjort verneforslag for Trillemarka- Rollagsfjell.
[Les mer...]
 

Kategori:vern   Dato:2002-01-09
Natur og Ungdom Stanser Tømmerhogst
bilde
Full tømmerhogst med hogstmaskiner igang denne uka ved Geiteskallen i Rollagsfjell(sør-)området, innenfor verneforslaget som ble avgrenset av NINA.
[Les mer...]
Kategori:vern   Dato:2001-06-01
Sikret frem til 2003!
bilde
Stortingets energi- og miljøkomite skjermer alle registrerte områder til norsk barskogsvern er evaluert.
[Les mer...]
 

Side: < 1 2 3 4 5 >
(ant. artikler: 43)