Naturvernforbundet Naturvernforbundet
english   deutsch  
 
 
[ login]   [feed]
    [home] > [friluftsliv] > [turbeskrivelser]
 

Meny


Vern Fakta Friluftsliv Bilder

Naturforum Forumet er desverre lagt ned, men hvis noen viser interesse, ved f.eks. å sende mail til webmaster, kan det tenkes vi kan lage et nytt forum for sidene.

Aktuelle lenker: Forvaltningsstyret WWF Norge Naturvern-
 forbundet
Naturforum Taiga Rescue Network xTrillemarka.no DNT Norske-
 Naturfotografer

 

Turforslag

Turer Trillemarka-Rollagsfjell

bilde

Tur i Trillemarka:Dette er en 15 km dagsrundtur rundt Trilledalføret. Med mulighet for avkorting av turen flere steder. Samme tur er beskrevet i Drammen og Oplands Turistforenings Årbok 1993 s 84-89 med bilder og mer detaljer, i en artikkel av Magne Løiten.

Parker ved bomkjettingen ved Skoddøltjernet (560 moh)- se kartet på hjemmesiden for info. Herfra kan man følge vegen opp til en parkeringsplass -utvidelse av vegen, og ca 30 m ovenfor denne, går stien til Trillesetra av, opp til høyre. Vollen nedenfor setra (700 moh) ble plantet til med gran, så stien går gjennom dette, opp til setra. Dengang det var seterdrift her, for snart 50 år siden, var dette ei av de største setrene i Sigdal, med opptil 50-60 dyr. Bak seterbua går stien videre bratt oppover i skaret til myrplatået ved Finnevollane. Utsikten sørover i skaret er storslått, med Andersnatten og Soneren i Sigdal langt i sør.
bilde
Toppen Langseterfjell sept 03- bak ligger Rollagstjønn

bilde
Turfølge i Rollagsfjell sept.03

På vestsiden av myra finner du "ringede" trær etter tretåspetten, og 200 m lengre vest kommer du til idylliske Elgtjern. Følg utløpet fra Elgstjern nedover og ta vestover over myrene lengre ned, for å komme inn på stien til Skårsetra (blåmerket). Skårsetra har Jeger og fiske-foreningen(SEJFF) restaurert, den kan leies for overnatting (4 sengeplasser). Forbi setra går den gamle setervegen forbi mange gamle tørrfuruer ned mot Putten og Vindolvannet.
Herfra kan man enten følge nord- og øst-siden av Vindolvannet, gå over ved den gamle fløtningsdemingen og komme inn på stien langs sørsiden av dalen mot Skoddøl igjen.
En annen mulighet er å gå forbi Vindol-brakka (se bilde lengre ned på denne siden) i nordvestre hjørne av Vindolvannet (også en utleiehytte for SEJFF), og nordover opp i den trolske Kattenbergdalen. Her går ingen sti , men når du kommer opp den bratte kanten på vestsiden av Kattenbergdalen, kan du med litt flaks finne restene av Kattenbergsetra på toppen. Nordvest for Kattenberg ligger Svansvatn og Storvatn og glimter i vest, og du kan komme til Frøvollseter-hyttefeltet 2 km lengre nord, dit det går veg til Eggedal/Vestbygda.

Ved å fortsette sørvestover, kommer du til Buvatnet, gjennom lettgått terreng, forbi Snårasætra. Gå til stien til Danmark og videre snur du østover igjen opp myrene østenfor det lille vannet sørøst for Danmark (sti) Det er også merket sti fra Østenden av Danmark, men denne kan være vanskelig å finne. Et av de fineste utsiktspunktene over Trilledalen er fra toppen av den lille kollen, merket "794" på Turkart 1:50.000 (Kart over Norefjell og Eggedalsfjella). Ta turen opp på kollen som en avstikker 150 m nordover fra stien, før stien brekker seg ned og inn igjen i selve Trilledalen. Ved å følge stien på sørsiden av Trilledalføret, er det ca 4 flate og myrlendte km tilbake til Skoddøl og parkeringa.

Tur til utsiktspunkt over Rollags Østfjell: Langseterfjellet.


( 3 km til toppen og 190 m stigning - 2-3 timers tur opp og ned )

Ta nordover inn Gryte-elvvegen (Bomveg 40 kr for bil) - 10 minutter fra Prestfoss i Sigdal i retning Lyngdal, eller 20 minutter fra Lampeland i Numedal.
Kjør nordover helt til nordenden av vegen, ca 10 km, til nedre Tråenvann (665 moh) hvor du parkerer.

Følg sti nord, og sving vest over bekken for nordenden av nedre Tråenvann ( en solid bjelke ligger over bekken til å gå på) , følg stien ved bekken ca 300 m til enden av nordre Tråenvann . Berget på sørenden eller odden midt på østsiden av vannet, er fint for leirplass med småbarn- eller til leir første kveld, kort veg fra parkering- her vaker det STOR fisk!.

Ta sørvestover, opp myrdragene med spredte gammelfuruer mot Langseterfjellet. I myrkanten innunder Tråennatten langs bekken , fins rikelig av den fuktighetskrevende lavarten Mjuktjafs på grantrærne (rødlisteart). Stien går opp og passerer den nedfalte Tråen Langseter som ligger på brekket ned mot Vesle Øytjønn. Øytjønn blinker med sine fiskemuligheter ca 100 m lavere.
bilde
Varden på toppen av Langseterfjellet, utsikt nordover


Det blir mindre vegetasjon opp mot toppen av Langseterfjell, og fra varden på toppen (bildet), har man flott utsikt utover Rollagsfjell-verneforslaget: Minneskleivnuten og Sæteråsen i sør, Geiteskallens typiske profil i Sørvest.
De store vannene Rollagstjønn, Mykle og Låkåset blinker vest og nordvestover. Vardefjell ses langt borte i nord- nordvest, som en del av innfallsporten til Trillemarka. Slettefjell rett i nord. Det er ikke bare vi som liker utsikten fra Langseterfjellet; jevnlig ser vi store rovfugler her også, så følg med!

En rundtur ( 2,5 km tilbake ) går ned igjen langs Vardetjønn øst for toppen, følg utløpsbekken og myrdragene østover nesten til man ser over den bratte kanten ned til Grønlitjønn. Følg myrdraget (som ligger ca 50 m vest for brattkanten) nordover ned i dalsøkket med bekken som munner ut i sørenden av søndre Tråenvann. Dette nordvendte daldraget har masse gamle grantrær, mye sopp og det finnes etpar graner med den sjeldne og vakre lavarten huldrestry akkurat på toppen av dalen , der den går over til Grønlitjønn- dalen. Vel nede ved sørenden av vannet, lønner det seg å gå på østsiden. Noe tett mindre granskog de første 100- 200 metrene, men så blir det lettere og siste biten går en sti nord til vegen og parkeringa. Stiene er brunmerket på kartet, blåmerket i naturen.
bilde
Skaarseter interiør

bilde
Vindolbrakka

Grunntjernhytta ligger for enden av skogsbilvegen, ved Grunntjern. Fra Grunntjernhytta går merka sti opp til Skaar langsæter.

Vindolbrakka er som navnet sier, ei enkelt bygd bu, opprinnelig satt opp for å huse folk som fikk skogsarbeid i Trillemarka som dom i rettsoppgjøret etter krigen. Brakka er nødtørftig vedlikeholdt, innerst ved Vindolvatnet.

En mulighet hvis man har 2 biler, er å sette igjen den ene ved Saupset-setra og kjøre den andre inn til Tråenvatna, for så å ta den beskrevne ruta sørover derfra.
En lengre tur går inn forbi Minneskleiv-setra og til det urskogpregede daldraget opp sørover fra Gamlevoll-tjønnan. Her finnes et skattkammer av gammelskogsarter og opplevelse av en ekte trollskog!Terrenget sørover fra Langseterfjellet, langs toppen og ned mot myra og utløpet ved nordøstsiden av Minneskleivnuten er lettgått. Gå langs bekken/utløpet av myra sørøstover til du er på høyde med Minneskleivsetra og svinger sør mot denne. herfra går sti videre rett forbi setra (som kan leies gjennom Østsida Utmarkslag) og videre mot Gamlevoll-tjønnan. Stien går på østsiden av nordre Gamlevoll-tjønn, men den flotteste gammelskogen kommer du gjennom ved å gå på vestsiden av tjernet. Videre oppe i siden av søndre Gamlevolltjern, og ned forbi den store gamle furua i sørvestenden av tjernet. Ta så opp sørover langs et av de mest trolske og urskogsprega daldragene i Rollagsfjellet, her må du ta deg god tid!
Over skaret i toppen av denne dalen kan du enten ta vestover mot Geiteskallen, eller fortsette på myrpartier rett sørover mot Bufjellseter. Raudsteinvarden 897 ligger litt øst for myrdragene, med fin utsikt til alle kanter. En sti går på ryggen sørover denne kollen, men ellers er det endel bjørkekratt langs vestsiden av den. Bikkje-tjønna og Geiteskall-tjønna lokker i søkket i vest, med fin fisk og trivelig leir-mulighet i villmarksprega omgivelser. Fra Bufjellseter kan du gå til Svartetjønn, og følge østenden av dette langs bekkeutløpet og ned til hogstfeltene begynner og du kommer innpå skogsbilveg østover og bratt nedover.

En mulighet hvis man har 2 biler, er å sette igjen den ene ved Saupset-setra og kjøre den andre inn til Tråenvatna, for så å ta den beskrevne ruta sørover derfra. (Navnet Saupset står ikke på kartet, det nærmeste er Søyset, men du finner stedet langs skogsbilvegen mellom Rollag/Bergangrend og Sigdal/Gryte-elvvegen der 2 gamle seterbygninger står på hver sin side av vegen og det er en stengt bom over vegen som går opp vestover fra setra.)

bilde
Rollagsfjell turforslag


Ei fin rute tilbake igjen fra Gamlevolltjønnan, går fra nordøstsiden av nordre Gamlevolltjønn, og ned på myrpartiet sør for Minneskleivsetra. Legg merke til den flotte storvokste gammelskogen i kløftepartiet sørøst på nedsiden av setra. Så skrå opp mot Steinfjellet og følg ryggen nordover ned mot Grønlitjønn forbi dette og videre nordover ryggen på østsiden av nedre Tråenvatn, langs ryggen på østsiden av dette, til parkeringa nord for vatnet igjen.

Dalen på østsiden av Geiteskallen har lignende kvaliteter som daldraget sør for Gamlevolltjern, og er vel verd et besøk. Herfra kan du følgeryggen nordover mot myrene øst for Rollagtjønn og ta stien mot Vesle Øytjønn, for å returnere enten via Tråen Langseter, eller følge en sti rundt langs Vesle og Store Øytjern, tilbake til parkeringa ved Tråenvatn.
bilde
På tur med bikkja-augustkveld 02 Foto; Tom Schandy /NNFlere bilder:
Se bl.a. denne bildeserien.